Drevo ako surovina a materiál pri výstavbe drevodomov a drevostavieb má z hľadiska komplexu mechanických, tepelnotechnických, estetických, úžitkových, technologických vlastností a dopadu na životné prostredie svoju nezastupiteľnú pozíciu. Začína sa o ňom hovoriť ako o surovine 21. storočia.

V mnohých štátoch nášho regiónu ide o strategickú, a pritom obnoviteľnú surovinu, ktorá prináša národným ekonomikám nemalý zisk, najmä tam, kde sa komplexne spracováva vo výrobkoch s vysokou pridanou hodnotou. O dreve v stavebných konštrukciách a stavbách z dreva sa v poslednej dobe konečne začína viac diskutovať aj na Slovensku.